ماهواره

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 
 با سلام خدمت معظم له با وجود منع قانونی استفاده از ماهواره و استفاده اکثریت مردم از آن به خصوص در شهر تهران و بی تفاوتی مسئولین در این رابطه با این وجود اگر یک روحانی که همسر و پسر خود طلبه و به تحصیل فقه و اصول مشغول باشند با هماهنگی مسئولین شهر خود اگر از دروس خارج علمای عراق و حوزات کربلا نجف حله کوفه از شبکه های عربی مانند العالم المنار الانوار الحوزه الزهرا الکوثر و ... در استفاده صحیح از آن به عمل آورند چیست؟
 ماهواره مانند بقية آلات مثل راديو اگر استفادة حرام مثل غناء از ان شود حرام است. و اگر استفاده حلال مانند درس وبحث وامور اخلاقي شود جائز است. وشايد منع قانونی استفادة از ماهواره بدلیل استفاده اكثر مردم از ان در أمور محرم است.